ตามรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้ ประกาศผู้ชนะการซื้อเครื่องให้สารละลายหลอดเลือดดำ