ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ร่างประกาศ-เอกสารประกวดราคา ก่อสร้างหอพักแพทย์ 10 ชั้น