ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ (รายละเอียดแนบท้ายนี้) จะทำการสอบในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมันเภา อาคารผู้ป่วยนอก ชั้น 3 รพ.มหาสารคาม

* ขอให้ผู้เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ แต่งกายให้เรียบร้อย และลงทะเบียนพร้อมกัน เวลา 09.30 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ