ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผล