ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์และการแพทย์ จำนวน 3 รายการ