โรงพยาบาลประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสาร2