ตามเอกสารที่แนบประกาศแผนเวชภัณฑ์มิใช่ยา 3 ราบการ
มาพร้อมนี้