ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องสลายนิ่ว