ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่เวชภัณฑ์มิใช่ยา 7 รายการ