ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ 8 เตียง