ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อชุดผ่าตัดในช่องท้อง