ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผน จำนวน 3 รายการ