ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องมือสำหรับถ่างขยายแผล