ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาเช่าเครื่องสลายนิ่ว