ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะ งานจ้างก่อสร้าง