ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ยกเลิกประกาศผู้ชนะรถบรรทุก