ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเครื่องดมยาสลบ