ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องติดตาม