นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเงินบริจาคจำนวน  20,000 บาท ในงานฌาปนกิจศพคุณศิรศักดิ์  ปิยวัชร์เวลา  พี่ชายนายแพทย์สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดขอนแก่น   ที่วัดสามัคคี ตำบลตลาด อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม