ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ 6 รายการ