ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะชุดผ่าตัดในช่องท้อง