ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อคอมพิวเตอร์ 6 รายการ