หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ เมตตาบริจาคเงิน 300,000 บาท จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ ดูแลประชาชนผุ้เจ็บป่วย พระครูภาวนาสาธุกิจ (หลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ) จากวัดป่าภาวนสมณกิจ (วัดโนนหมากอื๋อ) บ้านเขวา ต.เขวา อ.เมือง จ.มหาสารคาม บริจาคเงิน 300,000 บาท สมทบทุนจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยโรงพยาบาลมหาสารคาม โดยมีนายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการ รพ.มหาสารคาม เป็นผู้แทนรับมอบเงินบริจาค ณ อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลมหาสารคาม
โรงพยาบาลมหาสารคาม ขอขอบพระคุณหลวงปู่ชนะ อุตฺตมลาโภ เป็นอย่างสูง ที่เมตตาสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาล และร่วมดูแลทุกข์สุขของพี่น้องประชาชน – ผู้เจ็บป่วย มาอย่างต่อเนื่อง