ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกาศ ประกวดราคาซื้อ ถุงมือ DISPOS 2563