ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดีและตับอ่อน