ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ประกาศประกวดราคา ผ้า ปี 2563 ครั้งที่ 2