ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะกล้องส่องตรวจท่อทางเดินน้ำดี