ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศยกเลิก ประกวดราคาซื้อ 5 รายการ