ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะเครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจ