ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ประกาศ ประกวดราคาซื้อ GAS OXYGEN ปีงบ 2563