ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอม 5 รายการ