ตามเอกสารที่แนบท้ายนี้ประกาศ ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑๑ รายการ ปีงบ 2563