ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ประการศประกวดราคาซื้อ เวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการ ปีงบ 2563