แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่เข้าสอบพนักงานราชการ
ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป