ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกฯ (นวก.คอมพิวเตอร์)