(24-12-2563) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะผู้บริการและบุคลากร ร่วมมอบเงินจำนวน 20,000 บาท ในกิจกรรมวันรวมน้ำใจให้กาชาด  เพื่อร่วมสมทบรางวัลชิงโชคในกิจกรรมออกร้านมัจฉากาชาด งานประเพณี “บุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคาม” เพื่อเป็นการหารายได้ ไว้ใช้จ่ายในกิจการสาธารณกุศล ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ราษฎรผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส ประสบสาธารณภัย