ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการครั้งที่1 ในตำแหน่งวิศวกรโยธาและตำแหน่งบรรณารักษ์ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมานี้

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 1