ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการประมินครั้งที่2ในตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อ 1

Attachments