ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 ในตำแหน่งพนักงานวิทยาศาสตร์ พนักงานช่วยเหลือคนไข้ พนักงานประจำห้องยาและพนักงานประกอบอาหาร รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

ประกาศรายชื่อ 2

Attachments