ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะรถโดยสาร 12 ที่นั่ง