ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อเครื่องช่วยพยุง