(18-1-2564) ที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์  โรงพยาบาลมหาสารคาม  พร้อมด้วยนายณรงค์  ภูนาขาว  นักเทคนิคการแพทย์ หัวหน้ากลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลมหาสารคาม และทีมปฐมพยาบาล เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช  โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นำข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ ถวายราชสักการะหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันกระทำยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมกล่าวถวายราชสดุดี เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และพระเกียรติคุณของพระองค์ ที่ทรงพระปรีชาสามารถ กล้าหาญ ขับไล่อริราชศัตรูตลอดพระชนม์ชีพ สร้างความเป็นเอกราชให้แก่ชาติไทย และเป็นมหาวีรกรรมที่เลื่องลือปรากฏอยู่ในประวัติศาสตร์ตราบจนทุกวันนี้