(18-1-2564) ที่บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน และทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง

ทั้งนี้ จังหวัดมหาสารคาม ได้เปิดให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ได้ร่วมลงนามถวายพระพร ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม เพื่อขอให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว ตลอดเดือนมกราคม 2564 สำหรับประชาชนที่จะเดินทางไปลงนามถวายพระพร โปรดแต่งกายสุภาพและต้องปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด