หจก.ไอสกาย คลีนิค (สำนักงานใหญ่) บริจาค

–  เครื่องทำน้ำร้อนเย็น 2 เครื่อง ๆ ละ 4,900 บาท  รวม 9,800 บาท

– ตู้เย็น 1 เครื่อง มูลค่า  6,500 บาท

– เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว 3 เครื่อง ๆ ละ 1500 บาท รวม 4500 บาท

 

รวมมูลค่าทั้งสิ้น  20,800  บาท