รพ.มหาสารคาม เดินหน้าดูแลสุขภาพพี่น้องประชาชน พร้อมแนะนำหมอประจำตัว 3 คน “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากรสาธารณสุข และคณะ อสม. ลงพื้นที่ เยี่ยมชุมชนและผู้ป่วย มอบของขวัญปีใหม่ 2564 ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข มุ่งหวังให้ “คนไทยทุกครอบครัว มีหมอประจำตัว 3 คน” คือ อสม.หมอประจำตัว หมอสาธารณสุข และหมอครอบครัว “ดูแลใกล้ตัว ใกล้บ้าน ใกล้ใจ” ลดความแออัดโรงพยาบาล สำหรับการมอบของขวัญปีใหม่ปีนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่คนไทยทุกครอบครัว จะได้ทราบชื่อ เบอร์โทร และช่องทางให้คำปรึกษาจากหมอประจำตัว 3 คนของตนเอง ซึ่ง 3 หมอจะไปเคาะประตูบ้าน มอบบัตรแนะนำตัว ทำความรู้จัก และส่งมอบชุดของขวัญปีใหม่แก่ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง”