ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศผู้ชนะคอมพิวเตอร์ 5 รายการ