ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 2 รายการ