(1-2-2564)  นายแพทย์สุดชาย เลยวานิชย์เจริญ  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลมหาสารคาม รับมอบเินบริจาคจำนวน 20,000 บาท จากนายแพทย์ไพบูลย์ อัศวธนบดี อดีตรองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิโรงพยาบาลมหาสารคาม เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลมหาสารคาม พร้อมกันนี้ยังได้บริจาคอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในช่วงวิกฤตโควิด-19 ระลอกที่ 2 ของจังหวัดมหาสารคามอีกด้วย