(4-2-2564) นายแพทย์ภาคภูมิ มโนสิทธิศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม   เป็นประธานในพิธีเปิดห้องอ่านหนังสือ 24 ชั่วโมง เพื่อให้นักศึกษาแพทย์ได้ใช้ประโยชน์ในการอ่านหนังสือ ซึ่งสถานที่นี้จะเป็นที่อ่านหนังสือที่ดีที่เหมาะสม มีสิ่งอำนวยความสะดวกมีความปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลกระทบในทางที่ดีที่จะให้นักศึกษาแพทย์มีสมาธิ ในการอ่านหนังสือ และสำเร็จการศึกษาภายในเวลาที่กำหนด พร้อมกันนี้ยังได้รับมอบเงินบริจาคจำนวน 250,000 บาท จากคุณสุภาวดี จันทะภูมิ ผู้แทนจากชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โดยอาคารอเนกประสงค์แห่งนี้ ได้รับงบประมาณการก่อสร้างจากสำนักงานบริหารโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ให้เป็นสถานที่ทำกิจกรรมของนักศึกษาแพทย์ ด้วยงบประมาณ 5 ล้านบาท ต่อมาศูนย์แพทศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ได้สำรวจความต้องการของนักศึกษาแพทย์ ที่ต้องการมากเป็นอันดับ 1 คือห้องอนหนังสือ 24 ชั่วโมง จึงได้ปรับปรุงชั้นล่างให้เป็นสถานที่อ่านหนังสือนักศึกษาแพทย์ตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยงบประมาณ 489,552.-บาท และเป็นห้องออกกำลังกายอีก 1 ห้อง จากนั้นได้รับแจ้งจากชมรมผู้ปกครองนักศึกษาแพทย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นต้องการบริจาควัสดุอุปกรณ์ อำนวยความสะดวก ภายในห้องให้สมบูรณ์ มากยิ่งขึ้น เพิ่มความสะดวกสบาย ให้กับนักศึกษาแพทย์อีกด้วย