ตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้ประกาศเผยแพร่แผนเครื่องช่วยหายใจ